Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Dathlu Dengmlwyddiant Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Dyddiad: Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023

Amser: 12.30 - 14.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Ymunwch â’r Gwir Anrh. Mark Drakeford AS, tîm Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a phartneriaid allweddol i ddathlu dengmlwyddiant y ganolfan. Bydd yn gyfle i fyfyrio ynghylch gwaith y Ganolfan dros ddegawd o ddarparu tystiolaeth o ansawdd uchel ac arbenigedd sydd wedi helpu i wella’r broses o lunio polisïau a gwasanaethau cyhoeddus.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr