Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Eiriolwr Amser i Newid Cymru

Dyddiad: Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Digwyddiad i ddathlu gwaith Amser i Newid – sef ymgyrch i rhoi diwedd ar y stigma a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr