Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cronfa’r Teulu – 50 mlynedd o gefnogi plant anabl a’u teuluoedd

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Tachwedd 2023

Amser: 11.00 - 14.30

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Diben y digwyddiad yw nodi 50 mlynedd o gefnogi plant anabl a phlant sy’n ddifrifol wael, a’u teuluoedd – yn bennaf drwy ddarparu eitemau grantiau. Yn ogystal â thynnu sylw at waith yr elusen, bydd canfyddiadau o’i phrosiect ymchwil diweddaraf, “Thriving - not just surviving” yn cael eu rhannu.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr