Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio adroddiad gan Grŵp Cynghori Arbenigol Coleg Brenhinol Iechyd Meddwl

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Bydd adroddiad blynyddol Grŵp Cynghori Arbenigol Coleg Brenhinol Iechyd Meddwl yn cael ei lansio a’i rannu gydag Aelodau a’u staff.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr