Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Sgwrs â Dafydd Wigley

Dyddiad: Dydd Mawrth 3 Hydref 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Ar ôl 50 mlynedd o wasanaeth ym myd gwleidyddiaeth, mae Dafydd Wigley yn ymddeol o’i yrfa wleidyddol epig sydd wedi bod yn dyst i newidiadau sylweddol i ddemocratiaeth, cyfansoddiad a chenedligrwydd Cymru. Ers 1972, mae Dafydd Wigley wedi bod yn Aelod Seneddol yn San Steffan ac yn Aelod o Dŷ’r Arglwyddi, ac fe’i benodwyd yn Arweinydd Plaid Cymru ar ddau achlysur. Enillodd sawl etholiad yn etholaeth Caernarfon a chafodd effaith unigryw ar wleidyddiaeth yng Nghymru ar ran ei blaid, gan oruchwylio blynyddoedd o her a ddilynwyd gan lwyddiant nodweddiadol yn yr etholiadau datganoledig cyntaf i’r Cynulliad. Yn San Steffan, bu Dafydd Wigley’n gweithio ar faterion hollbwysig megis iawndal diwydiannol i weithwyr a chyllid Ewropeaidd i Gymru. Yn ogystal â’i rôl greiddiol ym Mhlaid Cymru, mae Mr Wigley yn enwog am ei ymdrechion trawsbleidiol yn ystod yr ymgyrch cyn refferendwm 1997 ac wedyn yn Nhŷ’r Arglwyddi, gan ymgysylltu ag Aelodau eraill o Dŷ'r Arglwyddi ar y ddeddfwriaeth ddiweddaraf sy’n effeithio ar Gymru. Yn awr, bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru, sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd, yn cynnal digwyddiad arbennig i glywed gan Dafydd Wigley. Bydd Rob Humphreys, y cyfwelydd arbenigol, yn siarad â chyn-arweinydd Plaid Cymru am ei yrfa yn ei chyfanrwydd ac am ei brofiadau ym myd gwleidyddiaeth, gan arwain at fyfyrdodau newydd a fydd yn rhoi cipolwg ar y byd hwn gan un o arweinwyr gwleidyddol mwyaf poblogaidd Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr