Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Goleuo'r ffordd ar gyfer hormonau ac iechyd meddwl

Dyddiad: Dydd Mercher 26 Ebrill 2023

Amser: 10.00 - 15.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Digwyddiad i'n helpu i daflu goleuni ar y cysylltiad rhwng hormonau ac iechyd meddwl, i’r rhai sy’n chwilio am gymorth iddyn nhw eu hunain, eu hanwyliaid, eu cyfoedion, a phawb arall.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr