Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Derbyniad Hwyrol Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi

Dyddiad: Dydd Mercher 1 Mawrth 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Neuadd, Senedd

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr