Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Y Llwybr i Ddatgarboneiddio Awyrofod - Airbus

Dyddiad: Dydd Mawrth 25 Ebrill 2023

Amser: 10.00 - 15.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Newid hinsawdd yw her fwyaf ein cenhedlaeth ac yn Airbus ein huchelgais yw arwain y gwaith o ddatgarboneiddio’r sector awyrofod. Mae Airbus yn cyflwyno prynhawn a noswaith o syniadau arloesol, gan ddod â rhanddeiliaid o bob rhan o Gymru a’r DU ynghyd i drafod elfennau allweddol strategaeth awyrofod gynaliadwy. Bydd y pynciau trafod yn cynnwys Tanwydd Hedfan Cynaliadwy, pŵer hydrogen a’r llwybr tuag at ddatgarboneiddio diwydiannol. Bydd y gyfres o gyflwyniadau yn ystod y digwyddiad yn cael eu ffilmio a’u dangos i benderfynwyr allweddol, arweinwyr polisi a busnesau ledled y DU.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr