Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Gwobrau blynyddol y Gynghrair Cefn Gwlad

Dyddiad: Dydd Mawrth 24 Ionawr 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Mae gwobrau blynyddol y Gynghrair Cefn Gwlad yn hyrwyddo busnesau, pobl a chymunedau cefn gwlad sy’n cyfrannu at yr economi yng nghefn gwlad Cymru. Mae’r gwobrau, y cyfeirir atynt fel yr ‘Oscars cefn gwlad’, yn dathlu hufen yr ymgeiswyr ar draws pum categori, sef y siop fach a’r swyddfa bost orau, y dafarn orau, bwyd a diod lleol, menter cefn gwlad a’r cigydd gorau.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr