Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansiad Ymchwil Data Gweinyddol (YDG) Cymru

Dyddiad: Dydd Iau 1 Rhagfyr 2022

Amser: 12.00 - 14.00

Lleoliad: Neuadd, Senedd

Disgrifiad: Bydd y digwyddiad hwn yn tynnu sylw at y gwaith ymchwil rhagorol i gysylltu data sydd wedi’i wneud gan ymchwilwyr yn Llywodraeth Cymru a sefydliadau addysg uwch Cymru, ac yn dangos gwerth data sy’n cysylltu ymchwil â pholisi ac arfer. Bydd yn dathlu’r buddosddiadau yn Ymchwil Data Gweinyddol (YDG) Cymru, sy’n dod â chyllid ychwanegol i Gymru ar gyfer gwaith ymchwil (e.e. grant £17m y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol), a chryfhau ein capasiti ym maes llywodraeth ac yn y byd academaidd.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

  • MSS Rebecca Evans

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr