Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Diwrnod Arthritis y Byd 2022

Dyddiad: Dydd Mercher 12 Hydref 2022

Amser: 10.00 - 15.00

Lleoliad: Yr Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Gall arthritis daro pobl o bob oed a gall effeithio’n sylweddol ar ansawdd bywyd. Bydd Cymru yn erbyn Arthritis yn y Senedd i godi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o effaith cyflyrau arthritis.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr