Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Digwyddiad i nodi 10 mlynedd Ymddiriedolaeth St Giles Cymru

Dyddiad: Dydd Iau 29 Medi 2022

Amser: 10.00 - 15.00

Lleoliad: Neuadd, Senedd

Disgrifiad: Dathlu 10 mlynedd o waith Ymddiriedolaeth St Giles Cymru, gyda phobl a chymunedau i arddangos ein gwaith ar draws Cymru i helpu pobl sydd yn cael eu dal yn ôl gan dlodi, camfanteisio, cam-drin, y rhai sy'n ymdrin â dibyniaeth, iechyd meddwl gwael a throseddu.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr