Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Gwireddu hawl i dai digonol yng Nghymru

Dyddiad: Dydd Mawrth 27 Medi 2022

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Pierhead

Disgrifiad: Mae'r Ymgyrch Cefnogi’r Bil (Tai Pawb, Shelter Cymru a CIH Cymru) yn falch o gyhoeddi canfyddiadau ei dadansoddiad ymchwil annibynnol budd a chostau i'r hawl i dai digonol yng Nghymru. Bydd canlyniad yr ymchwil hwn yn helpu i lywio ymrwymiad Llywodraeth Cymru i Bapur Gwyn.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr