Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Derbyniad Wythnos Addysg Oedolion

Dyddiad: Dydd Iau 22 Medi 2022

Amser: 12.00 - 14.00

Lleoliad: Senedd

Disgrifiad: Bydd y derbyniad hwn yn tynnu sylw at ein hymgyrch flynyddol, Wythnos Addysg Oedolion, a gaiff ei chydgysylltu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Nod yr ymgyrch hon yw codi ymwybyddiaeth o werth dysgu oedolion, dathlu cyflawniadau dysgwyr a darparwyr, ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut y gall dysgu newid eu bywydau'n gadarnhaol.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr