Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Ymgyrch dros Lyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Mehefin 2022

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Nod y digwyddiad yw codi ymwybyddiaeth o’r Ymgyrch dros Lyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru ymhlith holl wleidyddion y Senedd a dod â phobl o’r gymuned i adeilad y Senedd i fwynhau noson o farddoniaeth.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr