Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cefnogaeth i Blant a Phobl Ifanc sy’n Dioddef Cam-drin Domestg: Lansio Adroddiad

Dyddiad: Dydd Llun 27 Mehefin 2022

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Digwyddiad i lansio adroddiad a gomisiynwyd gan swyddfa Joyce Watson AS, gyda’r bwriad o nodi lefel gyfredol yr ymroddiadau strategol a buddsoddiad ar draws awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu i sicrhau bod cefnogaeth i blant a phobl ifanc sy’n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV). Cafodd yr adroddiad ei ddrafftio gan Gymorth i Ferched Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr