Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr: Cwrdd â’r Bwrdd

Dyddiad: Dydd Mawrth 26 Ebrill 2022

Amser: 12.00 - 14.30

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Mae’r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) yn rheoleiddio cyfreithwyr a chwmnïau cyfreithiol yng Nghymru, gan weithio i ddiogelu aelodau’r cyhoedd a chefnogi rheolaeth y gyfraith a’r broses o weinyddu cyfiawnder. Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i glywed gan aelodau o Fwrdd ac uwch dîm y sefydliad, ac i gwrdd â hwy.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr