Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Y Senedd, etholiadau a fi - gweithdy yn addas i grwpiau ieuenctid. (Cyflwyniad yn Saesneg)

Dyddiad: Dydd Mawrth 23 Chwefror 2021

Amser: 18.00 - 18.45

Lleoliad: Digwyddiad ar-lein

Disgrifiad: Gweithdy yn addas i grwpiau ieuenctid. Trefnwyd gan Senedd Cymru a’r Comisiwn Etholiadol. Addas i bobl Ifanc 14 – 25 mlwydd oed Ymunwch â thîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Senedd ar gyfer gweithdy am rôl a phwerau’r Senedd, a sut i bleidleisio.

Hyperddolen: https://www.eventbrite.co.uk/e/137960588835

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy gofrestru ymlaen llaw drwy’r linc uchod neu drwy gysylltu gydag ein llinell archebu ar 0300 200 6565 neu drwy e-bost ar cysylltu@senedd.cymru

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Y Senedd, etholiadau a fi - gweithdy yn addas i grwpiau ieuenctid. (Cyflwyniad yn Saesneg) at eich calendr