Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Arddangosfa o Brosiect Cynnydd Arweinwyr Ifanc y Frenhines

Dyddiad: Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Y bwriad yw hybu a dathlu’r Prosiect Cynnydd - bydd yn cynnwys cydnabod a dathlu gwaith y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol wrth gefnogi'r bobl ifanc hynny sydd wedi eu hymyleiddio ac sydd o dan anfantais fwyaf yn y gymdeithas i fynd i fyd addysg, hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr