Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Celf @ y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher 23 Hydref 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Nod Celf @ y Senedd yw hyrwyddo pwysigrwydd cael mynediad at fywyd celfyddydol yn ei amryfal ffurfiau a dathlu’r amrywiaeth o dalent ledled y wlad, gan ddod â pherfformiad i’r Senedd ei hun, yn y gobaith o ddenu pobl na fyddant fel arfer yn ymweld â’r adeilad cyhoeddus hwn. Bydd y digwyddiad yn cynnwys derbyniad lle caiff lluniaeth ysgafn ei weini, yn ogystal â chyfle i rwydweithio dros ddiod ar ôl y perfformiad.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Celf @ y Senedd at eich calendr