Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Ymwybyddiaeth o golli baban gan Wave of Light Service

Dyddiad: Dydd Mercher 9 Hydref 2019

Amser: 11.00 - 14.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Cynhelir wythnos ymwybyddiaeth o golli baban rhwng 9 ac 15 Hydref. Dyma wasanaeth 30 munud i Aelodau’r Cynulliad gynnau cannwyll er cof am fabanod sydd wedi marw yn eu hetholaeth.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros ar agor i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Ymwybyddiaeth o golli baban gan Wave of Light Service at eich calendr