Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Mis Hanes Pobl Dduon

Dyddiad: Dydd Mercher 2 Hydref 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Neuadd, y Senedd

Disgrifiad: Ymwybyddiaeth o fis Hanes Pobl Dduon a modelau rôl amrywiol.

Agored i’r cyhoedd: Bydd presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig, ond bydd y Senedd a'r Pierhead ar agor i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Mis Hanes Pobl Dduon at eich calendr