Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Darganfod Dŵr: Dathlu hanner miliwn

Dyddiad: Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Dathliad o waith Tîm Addysg Dŵr Cymru, sydd wedi bod yn gweithio yn ein cymunedau i helpu disgyblion oedran ysgol i ddod yn ddinasyddion byd-eang, gyda dealltwriaeth o gynaliadwyedd a'i effaith ar y gymuned leol. Ers 2001, pan ddaeth Dŵr Cymru yn gwmni dielw, mae'r tîm wedi cyrraedd hanner miliwn o ddisgyblion naill ai drwy ei bedair Canolfan Ddarganfod ledled Cymru, neu drwy allgymorth ysgolion. Mae hyn wedi helpu cenedlaethau'r dyfodol ledled y wlad i ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon a helpu'r amgylchedd - gan helpu i gyfrannu at nodau cyffredin Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol.

Agored i’r cyhoedd: Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Darganfod Dŵr: Dathlu hanner miliwn at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu