Digwyddiad

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

Dyddiad: Dydd Mawrth 11 Mehefin 2019 i ddydd Iau 4 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Oriel y Dyfodol, Y Pierhead; Y Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Sefydlwyd Cymdeithas Celf De Cymru ym 1887. Eleni, mae’n dathlu 131 o flynyddoedd o Arddangosfeydd Blynyddol di-dor sy’n parhau i arddangos gwaith gan grŵp bach o artistiaid o gyffelyb fryd. Mae rhai ohonynt yn artistiaid proffesiynol sydd â phrofiad helaeth ac eraill wedi dechrau paentio’n ddiweddar.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr