Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Dathlu Band A Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif

Dyddiad: Dydd Gwener 7 Mehefin 2019

Amser: 13.45 - 16.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Bydd Band A Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif yn dod i ben fis Ebrill 2019 wedi i Lywodraeth Cymru a’i phartneriaid fuddsoddi cyfanswm o £1.4 biliwn i ariannu 170 o brosiectau yn ystod y pedair blynedd gyntaf. I ddathlu llwyddiant Band A, ac i lansio Band B yn swyddogol, hoffai Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, gynnal digwyddiad yn y Senedd. Hoffai’r Gweinidog wahodd disgyblion ac athrawon o’r ysgolion hynny a gafodd gyllid i ddod i’r digwyddiad er mwyn clywed sut y mae’r arian wedi gwneud gwahaniaeth.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Dathlu Band A Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu