Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Seminar Mencap Cymru

Dyddiad: Dydd Iau 9 Mai 2019

Amser: 09.00 - 13.00

Lleoliad: y Pierhead

Disgrifiad: Mae llawer o rieni/gofalwyr yn pryderu am ddyfodol eu hanwyliaid sydd ag anabledd dysgu os yw'r gofalwr neu'r ddau ofalwr yn marw. Mae Mencap yn rhoi cyngor a chymorth i deuluoedd ddeall y ffordd orau o ddarparu ar gyfer dyfodol eu perthynas. Bydd y digwyddiad anffurfiol hwn, a gynhelir gan yr Aelod Cynulliad Jane Hutt, yn helpu rhieni neu ofalwyr i ddeall yn well yr hyn y gallant ei wneud.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Seminar Mencap Cymru at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu