Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Dangos Ffilm Bob Gwrth-Gymdeithasol

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Mai 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Ystafell Briffio’r Cyfryngau, Y Senedd

Disgrifiad: Mae Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Casnewydd wedi creu ffilm i ddangos effeithiau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar unigolion a'u cymunedau. Gan ddefnyddio cast o actorion amatur lleol, gwnaed y ffilm fel rhan o bartneriaeth aml-asiantaeth ac mae'n cael ei dangos mewn ysgolion ar draws Casnewydd gyda swyddogion yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Dangos Ffilm Bob Gwrth-Gymdeithasol at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu