Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Rownd derfynol Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Genedlaethol i Ysgolion - ESU Churchill

Dyddiad: Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019

Amser: 10.00 - 17.00

Lleoliad: Siambr Hywel, Ty Hywel

Disgrifiad: Cystadleuaeth siarad cyhoeddus flynyddol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9, 10 ac 11 yw hon, ac ESU Churchill sy’n ei threfnu. Bydd enillwyr rowndiau 6/7, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd, yn cystadlu yn y rownd derfynol yn Nhŷ Hywel i ddod o hyd i bencampwyr Cymru. Bydd y tîm buddugol yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol y DU yng Nghaergrawnt.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Rownd derfynol Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Genedlaethol i Ysgolion - ESU Churchill at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu