Digwyddiad

CYFARFOD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Hawliau Dynol.

Dyddiad: Dydd Llun 10 Rhagfyr 2018

Amser: 17.00 - 18.30

Lleoliad: Ystafell gynadledda C, Ty Hywel

Disgrifiad: Cyfarfod cychwynnol Grŵp Trawsbleidiol ar Hawliau Dynol. Cynhelir ar Ddiwrnod Hawliau Dynol y Byd 2018, bydd y cyfarfod hwn yn ailsefydlu’n swyddogol Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad ar Hawliau Dynol. Nod y grŵp trawsbleidiol hwn yw trin a thrafod Deddf Hawliau Dynol yng nghyd-destun Cymru a phobl Cymru, ac i weithio tuag at wireddu hawliau yng Nghymru. Bydd cyflwyniadau gan Helen Mary Jones AC a Dr. Simon Hoffman, Athro Cefnogol, Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe. Jamie Burton, Cadeirydd Just Fair UK, fydd y siaradwr gwadd.

Agored i’r cyhoedd: Presenoldeb trwy wahoddiad yn unig

Ychwanegwch CYFARFOD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Hawliau Dynol. at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu