Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn lansio Ysgol Dechnolegau Caerdydd: 4D yn y Cei Canolog

Dyddiad: Dydd Mawrth 27 Chwefror 2018

Amser: 17.30 - 19.45

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Mae Ysgol Dechnolegau Caerdydd yn fenter gydweithredol newydd rhwng Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a diwydiant. Y bwriad yw cefnogi'r sectorau a ganlyn: y Cyfryngau Digidol a Thechnoleg Glyfar, Gwyddoniaeth Ddata a Gwybodeg, a Dylunio a Thechnoleg. Bydd y fenter 4D yn cael ei lansio yn y Cei Canolog (Digidol, Data, Dylunio, Dyfodol), a’r bwriad yw y bydd yr Ysgol yn rhan o gampws newydd y Brifysgol ar safle bragdy Brains, sydd wedi’i adfer, o 2020 ymlaen.

Agored i’r cyhoedd: Cynhelir y digwyddiad y tu allan i oriau agor arferol, felly bydd presenoldeb drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn lansio Ysgol Dechnolegau Caerdydd: 4D yn y Cei Canolog at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu