Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Digwyddiadau o wythnos 44, yn dechrau ar Dydd Llun 26 Hydref 2020

Dydd Mawrth 3 Tachwedd 2020

Dydd Gwener 6 Tachwedd 2020

Dydd Llun 9 Tachwedd 2020

Dydd Mercher 11 Tachwedd 2020

Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020

Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020

Dydd Gwener 20 Tachwedd 2020

Dydd Llun 23 Tachwedd 2020

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2020

Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

Dydd Llun 7 Rhagfyr 2020

Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2020

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Cynulliad: 2020-2021

Tymor

Dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau

Sulgwyn

Dydd Llun 25 Mai 2020 – Dydd Sul 31 Mai 2020

Haf

Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020 – Dydd Sul 13 Medi 2020

*Hanner Tymor yr Hydref

Dydd Llun 26 Hydref 2020 – Dydd Sul 1 Tachwedd 2020

*Nadolig

Dydd Llun 21 Rhagfyr 2020 - Dydd Sul 10 Ionawr 2021

*Dyddiadau dros dro i'w cadarnhau gan y Pwyllgor Busnes

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu