Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Digwyddiadau o wythnos 44, yn dechrau ar Dydd Llun 26 Hydref 2020

Dydd Mawrth 3 Tachwedd 2020

Dydd Gwener 6 Tachwedd 2020

Dydd Llun 9 Tachwedd 2020

Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020

Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020

Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020

Dydd Gwener 20 Tachwedd 2020

Dydd Llun 23 Tachwedd 2020

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2020

Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

Dydd Llun 7 Rhagfyr 2020

Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2020

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd: 2021

Tymor

Dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau

Hanner tymor y gwanwyn

Dydd Llun 15 Chwefror - Dydd Sul 21 Chwefror 2021

*Toriad y Pasg

Dydd Llun 29 Mawrth - Dydd Mawrth 6 Ebrill 2021

*Dyddiadau dros dro i'w cadarnhau gan y Pwyllgor Busnes