Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Digwyddiadau o wythnos 45, yn dechrau ar Dydd Llun 31 Hydref 2022

Dydd Llun 7 Tachwedd 2022

Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2022

Dydd Mercher 9 Tachwedd 2022

Dydd Iau 10 Tachwedd 2022

Dydd Llun 14 Tachwedd 2022

Dydd Mawrth 15 Tachwedd 2022

Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022

Dydd Llun 21 Tachwedd 2022

Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2022

Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022

Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

Dydd Llun 28 Tachwedd 2022

Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022

Dydd Mercher 30 Tachwedd 2022

Dydd Iau 1 Rhagfyr 2022

Dydd Llun 5 Rhagfyr 2022

Dydd Mawrth 6 Rhagfyr 2022

Dydd Mercher 7 Rhagfyr 2022

Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022

Dydd Llun 12 Rhagfyr 2022

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022

Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022

Dydd Iau 15 Rhagfyr 2022

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Y Pasg

Dydd Llun 4 Ebrill 2022 – Dydd Sul 24 Ebrill 2022

Y Sulgwyn

Dydd Llun 30 Mai 2022 - Dydd Sul 5 Mehefin 2022

Yr haf

Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022 – Dydd Sul 11 Medi 2022

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Yr Hydref

Dydd Llun 31 Hydref 2022 - Dydd Sul 6 Tachwedd 2022

Yr Nadolig

Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022 – Dydd Sul 8 Ionawr 2023