Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Digwyddiadau o wythnos 5, yn dechrau ar Dydd Llun 25 Ionawr 2021

Dydd Llun 25 Ionawr 2021

Dydd Mawrth 26 Ionawr 2021

Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021

Dydd Gwener 5 Chwefror 2021

Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021

Dydd Llun 22 Chwefror 2021

Dydd Mercher 24 Chwefror 2021

Dydd Llun 1 Mawrth 2021

Dydd Mawrth 2 Mawrth 2021

Dydd Mercher 3 Mawrth 2021

Dydd Llun 8 Mawrth 2021

Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021

Dydd Mercher 10 Mawrth 2021

Dydd Llun 15 Mawrth 2021

Dydd Mawrth 16 Mawrth 2021

Dydd Mercher 17 Mawrth 2021

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd: 2021

Tymor

Dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau

Hanner tymor y gwanwyn

Dydd Llun 15 Chwefror - Dydd Sul 21 Chwefror 2021

*Toriad y Pasg

Dydd Llun 29 Mawrth - Dydd Mawrth 6 Ebrill 2021

*Dyddiadau dros dro i'w cadarnhau gan y Pwyllgor Busnes