Agenda item

P-05-1001 Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig

Cofnodion:

Trafodwyd y ddeiseb hon ar y cyd â P-05-1018 Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

 

Yng ngoleuni'r dystiolaeth newydd gan nifer o bartïon a’r ffaith bod y cyngor a ddarparwyd gan Ymddiriedolaeth Nuffield wedi cael ei gyhoeddi yn ddiweddar, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu yn ôl at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn:

·         Tynnu sylw at y wybodaeth a gafodd y Pwyllgor yng nghyd-destun y gwaith craffu ar yr Achos Busnes Amlinellol o fewn Llywodraeth Cymru;

·         Gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am statws cyfredol y gwaith hwn yn sgil cyhoeddi cyngor Ymddiriedolaeth Nuffield, a amserlen ddangosol ar gyfer ystyriaeth bellach o’r Achos Busnes Amlinellol gan Lywodraeth Gymru; a

·         Gofyn am ymateb i bwyntiau pellach a wnaed gan y deisebwyr ar gyfer P-05-1001 mewn perthynas â'u barn bod angen adolygiad annibynnol llawn o'r model clinigol o hyd, cyn i benderfyniad gael ei wneud ar y prosiect.

 

 

 

Dogfennau ategol: