Agenda item

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) - Cyfnod 2: Trafod y gwelliannau

 

Papurau:     Rhestr o welliannau wedi'u didoli

                   Grwpio Gwelliannau

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu'r gwelliannau i Fil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd y byddai’r Pwyllgor yn trafod y gwelliannau yn y drefn a ganlyn:

Adrannau 1 – 11

Atodlenni 1 a 2

 

Gwaredodd y Pwyllgor ar y gwelliannau a ganlyn:

 

Adrannau 1, 2 a 3: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Adran: 4:

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adrannau 5 a 6: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Adran 7:

Gwelliant 1 - Simon Thomas 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Adrannau 8 a 9: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Cafodd gwelliant 9 ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66

 

Adran newydd

Gwelliant 10 - Aled Roberts 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Angela Burns

Aled Roberts

Bethan Jenkins

Simon Thomas

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Ni chafodd gwelliant 13 ei gynnig, yn unol â Rheol Sefydlog 26.65

 

Ni chafodd gwelliant 14 ei gynnig, yn unol â Rheol Sefydlog 26.65

 

Adran newydd

Gwelliant 15 – Bethan Jenkins 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Bethan Jenkins 

Simon Thomas

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

Suzy Davies

Angela Burns

Aled Roberts

 

2

8

0

Gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Adran 10:

Gwelliant 10 – Aled Roberts  

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 11.

 

Adrannau 11 a 12: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Atodlen 1:

Gwelliant 2 – Simon Thomas

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Gwelliant 8 – Angela Burns

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Derbyniwyd gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i)

 

Gwelliant 6 – Huw Lewis

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Cafodd gwelliant 3 ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66

 

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i)

 

Gwelliant 12 – Bethan Jenkins

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Bethan Jenkins

Simon Thomas

Aled Roberts

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

Suzy Davies

Angela Burns

 

3

7

0

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Atodlen 2: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r atodlen hon, felly barnwyd bod yr atodlen wedi’i derbyn.

 

Barnwyd bod y Bil, fel y’i diwygiwyd, wedi’i dderbyn.

 

Cytunodd y Pwyllgor nad oedd angen Memorandwm Esboniadol diwygiedig (Rheol Sefydlog 26.27).

 

2.5 Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor y byddai trafodion Cyfnod 3 ar gyfer y Bil yn dechrau ddydd Gwener 25 Hydref 2013.  Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau y byddai’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau yng Nghyfnod 3 yn cael ei gyhoeddi maes o law.

Dogfennau ategol: