Cofrestru fel defnyddiwr newydd

I gofrestru, llenwch y ffurflen a chliciwch Cofrestru

Mae’n rhaid i’ch cyfrinair gynnwys wyth neu ragor o nodau, ac o leiaf un rhif. Mae’n rhaid i chi lenwi’r meysydd sydd wedi’u nodi â ‘ * ’.

Rhaid i'ch cyfrinair gynnwys wyth neu fwy o gumeriadlau, gan gynnys o leiaf un rhif ac o lieaf un briflythyren