Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

<OpeningPara>Mae’r pwyllgor hwn wedi cael ei ddiddymu yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ei adroddiad terfynol.</OpeningPara>

 

Adroddiad y Pwyllgor

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad 'Diwygio ein Senedd: Llais cryfach i bobl Cymru' ar 30 Mai 2022.

>>>> 

>>>Diwygio ein Senedd: Llais cryfach i bobl Cymru<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39531</link>

<<< 

 

Blaenraglen waith

>>>> 

>>>Blaenraglen waith y Pwyllgor<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38185</link>

<<< 

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=811</link>

<<< 

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 6 Hydref 2021 i:

>>>> 

>>>ystyried y casgliadau a wnaed yn flaenorol gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd yn y Bumed Senedd fel y nodir yn ei adroddiad ar Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf a osodwyd gerbron y Senedd ar 10 Medi 2020;

>>>erbyn 31 Mai 2022, gwneud argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi ar Fil Llywodraeth Cymru i Ddiwygio'r Senedd.

<<< 

Diddymwyd y Pwyllgor yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ei adroddiad terfynol ar 8 Mehefin 2022.