Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

<OpeningPara></OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Cyfarfu'r Pwyllgor ar ffurf hybrid ar 9 Rhagfyr 2022</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=805&MId=13060&Ver=4</link>

<news>Cyfarfu'r Pwyllgor ar ffurf hybrid ar 15 Gorffennaf 2022</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=805&MId=12932&Ver=4</link>

<news>Cyfarfu'r Pwyllgor ar ffurf hybrid ar 31 Mawrth 2022</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=805&MId=12697&Ver=4</link>

<news>Cyfarfu'r Pwyllgor am y tro cyntaf ar 16 Rhagfyr 2021</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=805&MId=12693&Ver=4</link>

<news>Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 gan gynnig yn y Cyfarfod Llawn</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12454&Ver=4</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Cydraddoldeb a Hawliau Dynol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40488</link>

<inquiry>Strategaeth economaidd ar gyfer cymunedau arfordirol a gwledig</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39778</link>

<inquiry>Sesiwn craffu ar adferiad ar gostau byw</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39147</link>

<inquiry>Sesiwn craffu ar adferiad ar ôl COVID-19 a phwysau’r gaeaf ar wasanaethau cyhoeddus</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38490</link>