Fforwm y Cadeiryddion

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Fforwm y Cadeiryddion.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Fforwm y Cadeiryddion

<OpeningPara></OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Adroddiad Stirbu ar Pwer, Dylanwad ac Effaith Pwyllgorau’r Senedd wedi ei gyhoeddi ar 18 Tachwedd 2021</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38344&AIID=67870</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Gweithrediad pwyllgorau</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38119&AIID=67870</link>

<inquiry> Adroddiad Stirbu ar Pwer, Dylanwad ac Effaith Pwyllgorau’r Senedd </inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38344&AIID=67870</link>

 

Pwyllgor anffurfiol o gadeiryddion pwyllgorau yw Fforwm y Cadeiryddion, wedi’i gadeirio gan y Llywydd. Mae Fforwm y Cadeiryddion yn galluogi pwyllgorau’r Senedd i wneud y gorau o’u heffeithlonrwydd ac effeithiolrwydd drwy gydgysylltu, cyd-arwain a chyfnewid gwybodaeth. Mae’n gyfle i fynd i’r afael â materion trawsbynciol, rhannu arfer da, ac edrych yn fwy strategol ar waith y pwyllgorau.

Ar ben hynny, fel fforwm ymgynghorol, mae’n helpu i lywio penderfyniadau Comisiwn y Senedd a’r Pwyllgor Busnes, sy’n effeithio ar ddull gweithredu’r pwyllgorau.