Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

<OpeningPara>Cafodd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ei sefydlu gan y Senedd i drafod materion a nodir o dan Reol Sefydlog 22, yn enwedig unrhyw gwynion a gyfeirir ato gan y Comisiynydd Safonau. Mae’r Pwyllgor hefyd yn gyfrifol am adolygu’r cod ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Senedd, y canllawiau ar y cod a’r gweithdrefnau cwyno, ynghyd â’r rheolau ar gyfer lobïo.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cwblhau ei ddiwygiadau i’r weithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o’r Senedd.</news><link>https://senedd.cymru/media/gaqpznh5/cr-ld15225-w.pdf</link>

<news>Mae’r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad i Grwpiau Trawsbleidiol. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 2 Medi 2022</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=477</link>

<news> Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad i lobïo yn y Chweched Senedd. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 23 Mehefin 2022.</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=469</link>

<news>Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad ar ddiwygiadau arfaethedig i’r weithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o’r Senedd. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 21 Chwefror 2022.</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=447</link>

<news>Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 gan gynnig yn y Cyfarfod Llawn.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12318&Ver=4</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Grwpiau Trawsbleidiol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39777</link>

<inquiry>Lobïo</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39306</link>