Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

<OpeningPara>Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig wedi'i sefydlu gan y Senedd i edrych ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys busnes, datblygu economaidd, sgiliau, masnach ryngwladol, amaethyddiaeth, pysgodfeydd a bwyd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd wedi’u cynrychioli yn y Senedd, a chaiff ei gadeirio gan Paul Davies AS.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth isod am y Pwyllgor, ei aelodau, a’r rhestr o feysydd y mae’n eu trafod.</OpeningPara>

 

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cwrdd ddydd Iau 21 Hydref 2021.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=738&MId=12444&Ver=4</link>

 

<news>Cyflwynodd aelodau’r Pwyllgor eu hunain cyn clywed barn rhanddeiliaid ar flaenoriaethau ar gyfer y dyfodol mewn digwyddiad ar-lein fel rhan o’r Sioe Frenhinol rithwir. Cafodd y digwyddiad awr o hyd ei ddarlledu fel rhan o raglen y Sioe ddydd Mawrth 20 Gorffennaf.</news><link>https://royalwelsh.digital/an-introduction-to-the-economy-trade-and-rural-affairs-committee/?lang=cy</link>

 

<news>Etholwyd Paul Davies AS yn Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Mehefin 2021</news><link>https://senedd.cymru/pobl/paul-davies-as/</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Rheoliadau Llygredd Amaethyddol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37786</link>

 

<inquiry>Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37740</link>