Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

<OpeningPara>Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig wedi'i sefydlu gan y Senedd i edrych ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys busnes, datblygu economaidd, sgiliau, masnach ryngwladol, amaethyddiaeth, pysgodfeydd a bwyd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd wedi’u cynrychioli yn y Senedd, a chaiff ei gadeirio gan Paul Davies AS.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth isod am y Pwyllgor, ei aelodau, a’r rhestr o feysydd y mae’n eu trafod.</OpeningPara>

 

 

Newyddion

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ein hadroddiad – Fframweithiau Cyffredin.</news><link>https://senedd.cymru/media/41rpy2te/cr-ld15529-w.pdf</link>

 

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Mercher 14 Rhagfyr 2022.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=738&MId=13136&Ver=4</link>

 

<news>Cyfarfu’r Pwyllgor ddiwethaf ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=738&MId=13062&Ver=4</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi’r dystiolaeth ysgrifenedig a ddaeth i law ar gyfer ei ymgynghoriad ar y Bil Amaethyddiaeth (Cymru).</news><link>https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=489&RPID=1533706273&cp=yes</link>

 

<news>Bil Amaethyddiaeth (Cymru) i’r Senedd ar 26 Medi 2022. Bydd y Pwyllgor yn cynnal gwaith craffu Cyfnod 1 i egwyddorion cyffredinol y Bil.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39968</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ein Bwletin Haf.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37432</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ein hadroddiad – Pwysau costau byw.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39181</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Bil Amaethyddiaeth (Cymru).</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39968</link>

 

<inquiry>Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Seland Newydd.</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39141</link>

 

<inquiry>Y Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU ac Awstralia.</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38659</link>

 

<inquiry>Costau byw.</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39181</link>