Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

<OpeningPara>Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig wedi'i sefydlu gan y Senedd i edrych ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys busnes, datblygu economaidd, sgiliau, masnach ryngwladol, amaethyddiaeth, pysgodfeydd a bwyd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd wedi’u cynrychioli yn y Senedd, a chaiff ei gadeirio gan Paul Davies AS.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth isod am y Pwyllgor, ei aelodau, a’r rhestr o feysydd y mae’n eu trafod.</OpeningPara>

 

 

Newyddion

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau 26 Mai 2022. </news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=738&MId=12824&Ver=4</link>

 

<news>Cyfarfu’r Pwyllgor ddiwethaf ddydd Mercher 11 Mai 2022. </news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=738&MId=12823&Ver=4</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad – Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37162</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ein hadroddiad – Cyfeiriad newydd ar gyfer Gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38265</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Costau byw.</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39181</link>

 

<inquiry>Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Seland Newydd.</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39141</link>

 

<inquiry>Craffu ar Fframweithiau Cyffredin.</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=452</link>

 

<inquiry>Y Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU ac Awstralia.</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38659</link>

 

<inquiry>Rheoliadau Llygredd Amaethyddol.</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37786</link>