Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

<OpeningPara>Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig wedi'i sefydlu gan y Senedd i edrych ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys busnes, datblygu economaidd, sgiliau, masnach ryngwladol, amaethyddiaeth, pysgodfeydd a bwyd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd wedi’u cynrychioli yn y Senedd, a chaiff ei gadeirio gan Paul Davies AS.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth isod am y Pwyllgor, ei aelodau, a’r rhestr o feysydd y mae’n eu trafod.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Flaenraglen Waith ar gyfer tymor y gwanwyn 2024.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37432</link>

 

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Mercher 13 Rhagfyr 2023.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=738&MId=13575&Ver=4</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar yr ymchwiliad i Fanc Datblygu Cymru. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau ar 4 Ionawr 2024.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42249</link>

 

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei ymateb i’w ymgynghoriad i Ymchwil a Datblygu ar 16 Tachwedd 2023.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42045</link>

 

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar gyllid datblygu rhanbarthol ar ôl gadael yr UE ar 12 Medi 2023. Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 8 Tachwedd 2023.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41085</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ein Bwletin Hydref.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37432</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Flaenraglen Waith ar gyfer tymor yr Hydref.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37432</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Ymchwiliad i Fanc Datblygu Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42249</link>

 

<inquiry>Ymchwil a Datblygu</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42045</link>

 

<inquiry>Ynni niwclear ac economi Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41947</link>

 

<inquiry>Gweithgynhrychu yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41248</link>

 

<inquiry>Cytundebau masnach ryngwladol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40994</link>

 

<inquiry>Costau byw</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39181</link>

 

<inquiry>Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37850</link>

 

<inquiry>Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog yr Economi</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39047</link>

 

<inquiry>Craffu blynyddol ar Fanc Datblygu Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38709</link>