Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Senedd i graffu ar bolisïau a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc; addysg; ac iechyd, gwasanaethau gofal, a gofal cymdeithasol fel y maent yn ymwneud â phlant a phobl ifanc.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Jayne Bryant AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf Dydd Iau 6 Hydref 2022  2022</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=736</link>

 

<news>Cafodd Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 8 Medi 2022, mae bellach yn Ddeddf yn swyddogol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28081</link>

 

<news> Fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i gymorth iechyd meddwl ym maes addysg uwch, lansiwyd arolwg wedi’i anelu'n benodol at fyfyrwyr a graddedigion diweddar o Gymru, a’r dyddiad cau yw 14 Hydref.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39662</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ysgrifenedig a'i adroddiad fideo Mae’n effeithio ar bawb - Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr ar 13 Gorffennaf 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38554 </link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar gymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 7 Tachwedd 2022.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39662</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad dros dymor cyfan y Senedd ar gyfer yr ymchwiliad i weithredu diwygiadau addysg</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39260</link>

 

<news>Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 4 yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Mehefin 2022.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28081</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

 

<inquiry>Cyfres arholiadau'r Haf 2022</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39823</link>

 

<inquiry>Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39662</link>

 

<inquiry>Gweithredu diwygiadau addysg</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39260</link>

 

<inquiry>Absenoldeb Disgyblion</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39197</link>

 

<inquiry>Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38554</link>