Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Senedd i graffu ar bolisïau a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc; addysg; ac iechyd, gwasanaethau gofal, a gofal cymdeithasol fel y maent yn ymwneud â phlant a phobl ifanc.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Jayne Bryant AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf Dydd Mercher 25 Mai 2022</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=736</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar absenoldeb disgyblion. Mae'r ymgynghoriad bellach ar agor a bydd yn rhedeg tan 20 Mehefin 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39197</link>

 

<news> Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 2 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) yn y Pwyllgor ddydd Iau 12 Mai. Cychwynnodd Cyfnod 3 ar 13 Mai 2022.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28081</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

 

<inquiry>Absenoldeb Disgyblion</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39197</link>

 

<inquiry>Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28081</link>

 

<inquiry>Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38554</link>