Y Pwyllgor Cyllid

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyllid.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyllid

<OpeningPara></OpeningPara>

 

Newyddion
<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Mawrth 31 Ionawr 2023.</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=734</link>

<news>ADRODDIAD NEWYDD: Mae’r Pwyllgor Cyllid wedi cyhoeddi adroddiad newydd, ar oblygiadau ariannol y Bil Amaethyddiaeth (Cymru), ar 27 Ionawr 2023.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39968</link>

<news>Pwyllgor Cyllid yn croesawu Cadeirydd newydd Swyddfa Archwilio Cymru.</news><link>https://senedd.cymru/senedd-nawr/newyddion/pwyllgor-cyllid-yn-croesawu-cadeirydd-newydd-swyddfa-archwilio-cymru/</link>

<news>Pwyllgor Cyllid yn addo darganfod sut fydd y Drafft Gyllideb yn lleddfu pwysau costau.</news><link>https://senedd.cymru/senedd-nawr/newyddion/pwyllgor-cyllid-yn-addo-darganfod-sut-fydd-y-drafft-gyllideb-yn-lleddfu-pwysau-costau/</link>

<news>Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 gan gynnig yn y Cyfarfod Llawn</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12318&Ver=4</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2023-24</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39930</link>

<inquiry>Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2021-22 a'r Amcangyfrif ar gyfer 2023-24</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39929</link>

<inquiry>Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2023-24</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39928</link>

<inquiry>Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39085</link>