Y Pwyllgor Cyllid

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyllid.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyllid

<OpeningPara></OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Iau 9 Mehefin 2022.</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=734</link>

<news>Mae ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor ar y Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) wedi’i gyhoeddi ar dudalen we’r Bil – 11 Mai 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38480</link>

<news>Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 gan gynnig yn y Cyfarfod Llawn</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12318&Ver=4</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Trefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38881</link>

<inquiry>Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38480</link>

<inquiry>Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28081</link>