Y Pwyllgor Cyllid

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyllid.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyllid

<OpeningPara></OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 gan gynnig yn y Cyfarfod Llawn</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12318&Ver=4</link>

<news>ADRODDIAD NEWYDD: Darllenwch adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2021-22</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37163</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2021-22</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37163</link>

 

<inquiry>Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37162</link>