Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Newyddion

 

Gorffennaf 2020

 

Wnaeth y Pwyllgor cynnal cyfarfod rhithwir ddydd Gwener 3 Gorffennaf, yn ganolbwyntio ar ymateb Llywodraeth Cymru i bandemig Covid-19 a’r adfer wedi hynny.

 

 

 

 

Chwefror 2020

 

Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Gwener 14 Chwefror yn Ysgol Gymraeg Bro Dur (campws Bro Dur) lle bu'r drafodaeth yn canolbwyntio ar y newid yn yr hinsawdd a'r datganiad Argyfwng Hinsawdd.

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar 28 Mehefin 2016 er mwyn craffu ar y Prif Weinidog ynglŷn ag unrhyw fater sy'n berthnasol i weithredu swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gyfarfod yn gyhoeddus unwaith bob tymor y Senedd ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch Cymru lle bo hynny'n bosibl. Mae hefyd wedi cytuno i fabwysiadu dull strategol ac i ganolbwyntio ar feysydd sy'n ymwneud â chyfrifoldebau portffolio penodol y Prif Weinidog neu ei rôl fel arweinydd Llywodraeth Cymru.

Trawsgrifiadau

 

Gwaith blaenorol y Pwyllgor

Adran-Aelodau

Ann Jones AC (Cadeirydd)Jayne Bryant ACJanet Finch-Saunders ACRussell George ACJohn Griffiths ACMike Hedges ACDai Lloyd ACLynne Neagle ACNick Ramsay ACDavid Rees ACBethan Sayed AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu