Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

<OpeningPara> </OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Mae’r ymatebion i'r ymgynghoriad ar Weithio o bell: Y goblygiadau i Gymru bellach wedi'u cyhoeddi</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=414&RPID=1256972975&cp=yes</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi lansio ei ymchwiliad ar Weithio o bell: Y goblygiadau i Gymru. Bydd yr ymchwiliad yn parhau tan 17 Ionawr 2021, a byddem yn croesawu eich barn.  (07/12/2020)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=34945</link>

<news>Adroddiad newydd - Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad:  Gradd-brentisiaethau (27/11/2020)</news><link>mg</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Gweithio o bell: Y goblygiadau i Gymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=34945</link>

<inquiry>Effeithiau Covid-19: Galwad agored am dystiolaeth a phrofiadau</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28663</link>

<inquiry>Gradd-brentisiaethau</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27015</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=446</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15159</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15124</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15145</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15168</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddESS<link>https://twitter.com/SeneddESS</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): datblygu economaidd; trafnidiaeth; seilwaith; cyflogaeth; sgiliau; a gwaith ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.