Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Newyddion

<news> Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar 1 Chwefror 2021</news><link>mg</link>

 

<news>Yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror 2021, bydd y Pwyllgor yn casglu tystiolaeth fel rhan o’r ymchwiliad i’r Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28311</link>

 

<news>Mae rhaglen waith y Pwyllgor ar gyfer tymor gwanwyn 2021 ar gael. Fodd bynnag, gall y rhaglen newid er mwyn cynnwys materion brys</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15110</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28662</link>

<inquiry>Craffu ar Gyfrifon</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15845</link>

<inquiry>Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28311</link>

 

<inquiry> Gwaith presennol y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16053</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=441</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15048</link>

<<<

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>>

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15190</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15153</link>

<<<

 

Dilynwch ni ar Twitter: @Seneddarchwilio<link>https://twitter.com/Seneddarchwilio</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 22 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.2 and 18.3 ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â pha mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru.