Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan - Y Pedwerydd Cynulliad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan - Y Pedwerydd Cynulliad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan - Y Pedwerydd Cynulliad

Cafodd y Pwyllgor hwn o’r Pedwerydd Cynulliad ei ddiddymu. Caiff pwyllgorau newydd eu ffurfio yn ystod y Pumed Cynulliad

 

Cafodd y pwyllgor, sy’n cynnwys holl Aelodau’r Cynulliad o dan gadeiryddiaeth y Llywydd, ei sefydlu ar 2 Gorffennaf 2013 pan gytunodd y Cynulliad y dylai’r Bil Sector Amaethyddol (Cymru) gael ei drin fel Bil Brys. Ei gylch gwaith oedd ystyried y gwelliannau i’r Bil Sector Amaethyddol (Cymru) yng Nghyfnod 2, yn unol â darpariaethau Rheol Sefydlog 26.103.