Comisiwn y Senedd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Comisiwn y Senedd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Comisiwn y Senedd

Comisiwn y Senedd yw’r enw a roddir ar gorff corfforaethol Senedd Cymru.

 

Roedd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn rhoi i Senedd Cymru bwerau arwyddocaol  i ddeddfu, ac roedd yn cryfhau ei rôl graffu. Hefyd roedd yn creu Llywodraeth Cymru sydd ar wahân yn gyfreithiol a chorff corfforaethol, sef Comisiwn y Senedd sy’n gyfrifol am ddarparu’r eiddo, y staff a’r gwasanaethau sy’n ofynnol i’r Senedd weithredu.

 

Mae’r Comisiwn yn cynnwys y Llywydd a phedwar Aelod arall a enwebwyd gan y prif bleidiau gwleidyddol. Cyflogir staff y Comisiwn gan y Comisiwn ac mae Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd yn bennaeth arnynt.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Gomisiwn y Senedd, ewch i’r dudalen:

 

Comisiwn y Cynulliad: rhagor o wybodaeth

 

 

Adran-Aelodau

Elin Jones ACSuzy Davies ACSiân Gwenllian ACDavid J Rowlands ACJoyce Watson AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu