Comisiwn y Senedd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Comisiwn y Senedd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Comisiwn y Senedd

<OpeningPara>Comisiwn y Senedd yw’r enw a roddir ar gorff corfforaethol Senedd Cymru.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Roedd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn rhoi i Senedd Cymru bwerau arwyddocaol  i ddeddfu, ac roedd yn cryfhau ei rôl graffu. Hefyd roedd yn creu Llywodraeth Cymru sydd ar wahân yn gyfreithiol a chorff corfforaethol, sef Comisiwn y Senedd sy’n gyfrifol am ddarparu’r eiddo, y staff a’r gwasanaethau sy’n ofynnol i’r Senedd weithredu.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae’r Comisiwn yn cynnwys y Llywydd a phedwar Aelod arall a enwebwyd gan y prif bleidiau gwleidyddol. Cyflogir staff y Comisiwn gan y Comisiwn ac mae Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd yn bennaeth arnynt. </OpeningPara>

 

I gael rhagor o wybodaeth am Gomisiwn y Senedd, edrych ar: Comisiwn y Senedd: rhagor o wybodaeth

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Cyllideb y Comisiwn</inquiry><link>mgissueHistoryHome.aspx?Iid=2852</link>

<inquiry>Adroddiadau Blynyddol</inquiry><link>mgissueHistoryHome.aspx?Iid=2850</link>

<inquiry>Adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol</inquiry><link>mgissueHistoryHome.aspx?Iid=6022</link>

<inquiry>Cyhoeddiadau Eraill</inquiry><link>https://senedd.cymru/comisiwn/adroddiad-blynyddol-a-chyfrifon-y-comisiwn/</link>