Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

<OpeningPara>Mae Cyfarfod Llawn y Pedwerydd Cynulliad wedi ei ddiddymu. </OpeningPara>

 

Caiff Cyfarfod Llawn newydd ei ffurfio wedi i’r Pumed Cynulliad ddechrau ar ôl y diwrnod pleidleisio

 

Mynychir y Cyfarfod Llawn gan holl Aelodau’r Cynulliad. Y Cyfarfod Llawn yw un o’r prif ffyrdd y gall Aelodau ddwyn Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Cynulliad i gyfrif, deddfu i Gymru a chynrychioli eu hetholwyr.

 

Cynhelir y Cyfarfod Llawn yn y Siambr bob prynhawn dydd Mawrth a dydd Mercher. Fel arfer mae’r Cyfarfod Llawn yn cychwyn am 13.30. Cynhelir pob Cyfarfod Llawn yn gyhoeddus.